English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685698      線上人數 : 430
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目5351-5375 / 22151. (共887頁)
  << < 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Mu-Tsuen Kang [1/1]
  Mu-Yen Hsu [1/3]
  Mu-Yi Huang [1/1]
  Mu-Zhe Chen [0/1]
  Muh-lih Horng [12/14]
  Muhsin Menekse [1/1]
  Mwi-Hsiu Chi [1/1]
  Mylaine Tardif [1/1]
  N. C. Pan [0/1]
  N. D. Lakin [1/1]
  N. Erber [0/1]
  N. G. Huang [1/1]
  N. G. Lederman [0/1]
  N. H. Lai [0/2]
  N. K. Yang [0/1]
  N. M. Wang [0/1]
  N. W. Chang [0/1]
  N. Y. Tang [0/1]
  Nai-Chen Chen [1/1]
  Nai-Chi Chen [1/1]
  Nai-Chi Hsu [1/1]
  Nai-Chien Chang [1/1]
  Nai-Fang Chang [1/1]
  Nai-Nu Yang [6/12]
  Nai-Wen Wu [1/1]
  顯示項目5351-5375 / 22151. (共887頁)
  << < 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋